En vårdnadstvist är en kontrovers mellan föräldrar över hur vårdnaden över deras gemensamma barn kommer att se ut efter en separation. När föräldrar väljer att separera och bryta upp hemmet hamnar ofta deras barn i kläm. Risken finns att barnen tar stor skada och på olika sätt bär med sig separationen föräldrarna gjorde resten av sina liv. Denna risk blir avsevärt högre om det uppstår en vårdnadstvist mellan föräldrarna.

Vårdnadstvist

Frågorna kan vara många och åsikterna kan gå brett isär. Ska föräldrarna ha vårdnaden gemensamt eller ska den ena ha vårdnaden själv? Ska den ena föräldern vara boendeförälder och ska den andra vara umgängesförälder? Ska föräldrarnas barn bo hos en av föräldrarna eller bo hos båda varannan vecka? Är det fler än ett barn inblandat blir frågan angående separerande av barnen eller inte och viktig. Kanske är det så att den ena föräldern inte vill att den andra överhuvudtaget ska få träffa barnen? Kommer föräldrarna inte överens så kan det vara så att en vårdnadstvist bäst löses med hjälp av juridiska medel, så som advokater.

Det är viktigt att man i sådana här fall tar barnens bästa i det främsta laget. Är det så att barnen kommer att bo hos sin pappa vissa veckor och hos mamma andra veckor är det viktigt att det är tydligt för dem när så sker. Här är det viktigt att avtal skrivs så att saker och ting hålls som de lovas. Naturligtvis är det bäst för alla iblandade parter om advokater och jurister hålls utanför denna vårdnadstvist. Men då krävs ömsesidig tillit av föräldrarna. Avtal kan naturligtvis skrivas av föräldrarna själva, dem emellan. Men för att det ska vara juridisk bindande och straffbart krävs det att socialnämnden i kommunen godkänner avtalet.

Det är en stor apparat som dras igång när jurister, advokater, socialnämnden och domstolar blandar sig i situationen. Detta är i många fall absolut nödvändigt och bidrar på många sätt till positiva fördelar. Men barnen tycker i de flesta fallen, nästintill uteslutande, att det är påfrestande. Försök lösa det på egen hand, i den mån det går. En vårdnadstvist är jobbigast för barnen.

Läs mer om vårdnadstvist, boende och umgänge på zeijersborger.se. Där kan du också läs också tips om hur du bäst ”överlever” en vårdnadstvist.