Att uppföra ett samboavtal med din partner är att rekommendera. Det finns egentligen inga nackdelar med att göra detta, men fördelarna är stora. Ett samboavtal är det som bestämmer vad som tillhör boendet och som då också är gemensamma föremål. Ett finare ord för dessa föremål är giftorättsgods vilket alltså är motsatsen till enskild egendom, det som ägs av en specifik person i boendet. Det som ofta gör att tvister uppstår när två par säras är just att juridiska avtal inte finns, vilket skapar en otrygghet.

När ett par gifter sig så finns det en regel som säger att allting båda parterna äger ska delas helt lika vid en eventuell skilsmässa. Denna regel kallas för hälftendelningsprincipen och ingår alltså bara i ett äktenskap. Om det är så att man vill ha det annorlunda så kan man uppföra ett äktenskapsförord där man reglerar och väljer ut saker som inte ska ingå i hälftendelningsprincipen. Kanske har den ena parten ett stort arv eller en bostad som inte bör delas lika. För sambos är det lite annorlunda, men här går också att genom ett samboavtal bestämma vad som inte ska delas lika på vid en bodelning. Om ni väljer att inte skriva något samboavtal så kommer allting i hemmet att delas på hälften oavsett vem som betalat för sakerna eller vem som äger dem. En annan stor skillnad mellan äktenskapsförord och samboavtal är att det förstnämnda behöver vara skriftligt och registrerat hos skatteverket för att vara korrekt och legitimt, medan ett samboavtal bara behöver vara skriftligt. Det är dock smart att ha något vittne på att det skett.

Det kan vara smart att ta professionell hjälp när det kommer till samboavtal eller äktenskapsförord. Att anlita en jurist eller advokat som leder en på rätt väg är en investering som både kan spara tid, kraft och undvika en konflikt senare i livet.