Värmeförsörjning genom pelletsbrännare som eldas med värmepellets är något som slagit de senaste åren. Det är främst hushåll som byter från oljeeldning som är målgruppen för värmepellets och pelletsbrännare. Alternativen på pelletsbrännare och värmepellets är många och ganska likvärdiga. I denna artikeln får du lite tips just runt värmepellets och hur du ska kunna skilja dem åt i kvalité.

Läs analysrapporten.
En sådan ska finnas på tillverkarens hemsida, om inte be om den. Analysrapporten ska också vara gjort av ett godkänt lab.

Är pelletsen mörka i färgen?
Titta på produkten. Ju mörkare en värmepellets är ju mer sågspån innehåller den. Torkat sågspån (eventuellt också barka) förbränns inte lika effektiv och lämnar i regel mer slagg och aska.

Är pelletsen ljus i färgen?
En ljusare vitare värmepellets är i regel också mer ren och fri från bark och andra föroreningar. Den ljusare pelletsen förbränns i regel bättre.

Limrester
Om du vill ha koll på hur mycket limrester värmepelletsen innehåller så kan du ta dig en titt på kvävehalten i analysrapporten. Limrester lämnar slagg i din brännare.

Asksmälttemperaturen
Har värmepelletsen för lågt förbränningsvärde så skapas det slagg i din brännare. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader bör du undvika produkten. Värden över 1450 är helt okej, men ju högre värden ju bättre.

Askhalten
Hur mycket aska ger produkten vid förbränning. Kutterspån ligger mellan 0,2-0,3 % och sågspånpellets 0,4-0,6 %. Kutterspån ger helt enkelt mindre aska vid förbränning.

Energivärdet
Här måste du hålla kolla. Är fukthalten runt 8 % så är det okej, då har du en effekt runt 4,8 kilowatt per kilo. Är energivärdet högre så får du jämföra priset. Det är inte alls säkert att du tjänar på en pelletsprodukt med högre energivärde.

Slutsats
Det viktigaste är att hålla koll asksmälttemperatur och askhalten.
Man måste testa. Utgå från tipsen ovan, köp en ”testsäck” kolla om pelletsen är smulig, av någorlunda samma storlek, hur mycket aska och slagg som förbränningen efterlämnar sig.